Instalace FVE o výkonu 95,40 kWp v areálu společnosti Auto Pokorný Motors s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002459

Popis projektu:
Předmětem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu 95,4 kWp. Objekt, na němž bude FVE instalována, slouží jako prodejní hala. FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.